Wye Valley

The River Wye

Location

Symonds Yat, Herefordshire, UK.