Wye Valley, Autumn.
 
Wye Valley at Symonds Yat, Herefordshire